Velbesøgt Nytårskur på Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn afholdte fredag d. 9 februar Nytårskur i samarbejde med Sydvestjysk Fiskeriforening og Hvide Sande Service Group. Det var et meget velbesøgt event, hvor Havnens kunder og interessenter fik et indblik i havnens kommende investeringer og muligheder. Eftermiddagen blev indledt og skarpt modereret af Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Poul Madsen, som med et muntert indlæg om dansk politik og sit virke hos Ekstra Bladet kunne drage paraleler til den omskiftelige men spændende tid en industrihavn som Hvide Sande Havn er i og står over for.

Konstituerede havnedirektør Steen Davidsen fremlagde Hvide Sande Havns arealdisponeringsplan og investeringsplaner for de kommende år, som bl.a. indeholder nye faciliteter for bedre vilkår til fiskeriet i Sydhavnen, nyt kajanlæg til gods og Offshore SOV skibe i Vesthavnen, renovering af auktionshallen, klargøring af Sluseøen til nye aktiviteter mv. Frem mod 2030 er der lagt planer for investeringer op imod 100 millioner kroner i nyt infrastruktur.

Thomas Rahbek Sloth fra Sydvestjysk Fiskeriforening informerede om hovedpunkterne fra Fiskerikommisionens nye rapport, og hvilke indvirkninger det har på Fiskeriet fra Hvide Sande. både konsekvenser men vigtigst af alt og de positive aspekter samt muligheder for udviklingen af fiskeriet. Torben Lindberg Strømgaard fra Hvide Sande Service Group fortalte om foreningens formål, og hvilke initiativer der er taget og kommer til at foregå de kommende år. Det byder på spændende muligheder for udvikling og samarbejde. 

Derefter fulgte 3 spændende eksterne indlæg fra havnens forskellige forretningsområder. Annette Bruhn fra Aarhus Universitet præsenterede perspektiver fra Win@Sea projektet i Østersøen, hvor de tester havbrug indenfor Kriekers Flak offshore vindmøllepark med testanlæg med produktion af muslinger og Tang (Sukkertang, Søl, Søsalat og Savtang). Et projekt med forholdsvis store kommercielle perspektiver for mulighederne i arealerne ud for Hvide Sande i Nordsøen, med produktion, høstning og forarbejdning/salg på og fra Hvide Sande Havn. Både til konsum, men specielt også som proteiner i f.eks. dyrefoder. 

Torben Kylling Petersen, den nyligt tiltrådte direktør for Destination Vesterhavet berettede om endnu et rekordår for Hvide Sande og området med hensyn til antallet af overnatninger. Kun Visit Copenhagen som destination har flere årlige overnatninger end Destination Vesterhavet (men det er kun hvis de medregner danske gæster). Markedsføringen af lokalområdet Hvide Sande er meget vigtigt i destinationens arbejde for at fremme turismen. Det autentiske miljø omkring Hvide Sande havn er enormt vigtigt for at tiltrække turisterne, og den nye turistdirektør skortede ikke på at rose Hvide Sande Havn for modet i at have en mission om at være en "åben og levende havn". Det er helt afgørende for at lykkes med turismen i området. 

Mikkel Schmidt fra Baltic Shipping Company gav et indblik i markedet for Short Sea Shipping, hvor især perspektiver omkring den kommende vejafgift, men også større fokus på ESG-rapportering hvor CO2 udledning kommer mere og mere i fokus. det kommer fremadrettet til at flytte endnu mere gods fra vejene og over på skibe, hvilket gavner Hvide Sande Havns muligheder for endnu mere gods over kajerne i fremtiden. årligt kommer der ca. 200.000 tons gods igennem Hvide Sande havn.

Før afslutningsdebatten præsenterede bestyrelsesformand Hans Schneider Hvide Sande havns kommende havnedirektør Mogens Pedersen, som tiltræder 1. marts 2024. Mogens kommer med en enorm erfaring som tidligere teknisk direktør i Ringkøbing-Skjern kommune og senest mere end 10 år som Kommunaldirektør i Varde Kommune. Mogens glæder sig til jobbet, at komme igang, og komme ud og møde havnens kunder, leverandører og andre interessenter.

Før Nytårskuren sluttede med bobler og kransekage blev der fra Poul Madsens side i en paneldebat stillet skarpe spørgsmål til alle indlægsholdere, hvor der bl.a. blev lagt op til gode samarbejder mellem Fiskeriet og mulighederne fra Win@Sea´s projekt samt mulighederne i fortsat at forme og drive en åben og levende havn i Hvide Sande til gavn for hele lokalområdet og alle forretningsområder.